Image
14 WRZEŚNIA, 2020

Zapytanie ofertowe

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu w zakresie wzornictwa, na który Zamawiający planuje pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Działania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 nr naboru: POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegóły w załączniku.

Zalcznik 1

Zalcznik 2

Zalcznik 3

Zalcznik 4

Image